Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή – Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Καλωσήρθατε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «SciCo» (εφεξής η «Πολιτική»).

Η ιστοσελίδα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.scico.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει και λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «SciCo» ( Κηφισίας 210 | Χαλάνδρι | Αθήνα | 15231 | Τηλέφωνο:  (+30) 210 6775892 | Email: [email protected]) (εφεξής «SciCo», «Οργανισμός», «εμείς», «μας»).

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να σας εξηγήσουμε:

 • Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε,
 • Ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία εκ μέρους μας,
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας,
 • Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας και
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε. 

Ο Οργανισμός σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών στην Ιστοσελίδα του αλλά και όσων επιδιώκουν να επικοινωνούν μέσω αυτής της Ιστοσελίδας καθώς και/ή μέσω email ή τηλεφώνου εφαρμόζοντας όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EΕ 679/2016 (εφεξής «ΓΚΠΔ») αλλά και του εκάστοτε ισχύοντος εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αναφέρεται σε πληροφορίες ενός φυσικού προσώπου, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), οι οποίες προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά του (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα).

Εσείς ως επισκέπτες, χρήστες, εθελοντές, αιτούντες εργασία, , συμμετέχοντες στις δραστηριότητές μας, συνεργάτες μας, ονομάζεστε «υποκείμενα δεδομένων», ενώ ο Οργανισμός είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Βασικές αρχές για την επεξεργασία των Δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:

 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα Δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.
 • Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται ως αναγκαίο είτε εκ του νόμου είτε από την εταιρική μας πολιτική για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που θέτουμε ως Οργανισμός.
 • Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία καθώς και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Ποια η πηγή των δεδομένων σας 

Α. Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς 

Κατά κανόνα, ο Οργανισμός συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας. Εφόσον επιλέξετε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ή την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας σχετικά με τις εθελοντικές μας δράσεις ή εν γένει επικοινωνήσετε μαζί μας (είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε τηλεφωνικά) συναινείτε στο να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας χωρίς αιτιολογία με σχετική δήλωσή σας προς τον Οργανισμό μας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα μέχρι την στιγμή της ανάκλησης αυτής. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα έχει ως συνέπεια την μη δυνατότητα περαιτέρω επικοινωνίας και εξυπηρέτησής σας από τον Οργανισμό μας.  

Β. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Ωστόσο, ο παραπάνω κανόνας δεν είναι δυνατό να ισχύσει απολύτως σε δύο περιπτώσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας: i) στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies (δείτε αναλυτικά εδώ) και ii) σε ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας  στην ιστοσελίδα μας.

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν ως ιστοσελίδα δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό. 

Οι λόγοι για τους οποίους συλλέγουμε την διεύθυνση IP σας, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα σύνδεσης και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι αφενός το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ.  έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας») και αφετέρου η νομική υποχρέωση να παρέχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση 

Η Ιστοσελίδα μας αποτελεί έναν «ηλεκτρονικό χώρο», όπου εκθέτουμε τις δραστηριότητες και τους στόχους του Οργανισμού μας καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας (διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, ομιλιών και εργαστηρίων, εκπαίδευση στελεχών κτλ.). Σκοπός μας είναι να γνωστοποιήσουμε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας τη δράση και τις υπηρεσίες μας καθώς και να εδραιώσουμε έναν πιο εύκολο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας μέσω του διαδικτύου. 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί να υπάρχει νομική βάση προκειμένου να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Γενικά, αυτό θα είναι ένα ή ένας συνδυασμός των παρακάτω: 

 • η επεξεργασία γίνεται κατόπιν συγκατάθεσής σας, 
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας, 
 • η επεξεργασία γίνεται για την τήρηση από τον Οργανισμό μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται, ή και
 • για την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων του Οργανισμού, εκτός αν αυτά τα συμφέροντα παραβιάζουν κάποιο από τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη σας δικαιώματα και ελευθερίες.

Μπορείτε να επισκεφθείτε και να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας χωρίς να μας αποκαλύψετε κάποιο Προσωπικό σας Δεδομένο. Σε περίπτωση όμως που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υφίσταται στην Ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία σας όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και η ιδιότητά σας. 

Περαιτέρω, ορισμένα χωρία της Ιστοσελίδας μας ενδέχεται να παρέχουν σύνδεση με πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο plug in κοινωνικών μέσων (π.χ. το Facebook, LinkedIn, Twitter). Κατά την πρόσβαση στη σελίδα μας μέσω ενός λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, ο Οργανισμός μπορεί (με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις απορρήτου των χρηστών) να έχει αυτόματα πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς στις σχετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ο Οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του και συγκεκριμένα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την δράση και τις υπηρεσίες του, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε. Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία αποτελεί η συγκατάθεσή σας.  Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας «like»/«follow» στη σελίδα μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάνοντας «unlike»/«unfollow». Ο Οργανισμός δεν είναι υπεύθυνος για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζονται τα δεδομένα σας. Μπορείτε να διαβάσετε τις πρακτικές για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων του LinkedIn, Facebook και του Twitter για περισσότερες πληροφορίες.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τoν Οργανισμό γίνεται για τους εξής σκοπούς:

 • για να εξυπηρετήσουμε τα πάσης φύσεως αιτήματά σας (π.χ. προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, απαντώντας στο μήνυμά σας και ανταποκρινόμενοι στο αίτημά σας για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σε σχέση με τις υπηρεσίες μας),
 • για την εξυπηρέτηση της συμβατικής μας σχέσης,
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σκοπό να προγραμματίσουμε μία συνάντηση δια ζώσης,
 • για την επιτυχέστερη διοργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, φεστιβάλ, εργαστηρίων κτλ. 
 • για τη συμμόρφωσή μας με νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις. 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των αιτούντων εργασία στον Οργανισμό

Ο Οργανισμός επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμμετοχής σας στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τις σχετικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό των αιτούντων εργασία, για την αξιολόγηση των αιτήσεων απασχόλησης και για άλλες διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού που είναι απαραίτητες προκειμένου να αξιολογηθούν και να εξεταστούν οι αιτήσεις  και όχι για περαιτέρω σκοπούς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται  περιλαμβάνουν:

 • τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλικία σας και τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας.
 • πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, όπως τίτλος εργασίας, πληροφορίες για την εκπαίδευσή σας, επαγγελματικά προσόντα, εργασιακή εμπειρία, δημοσιεύσεις και επιστημονικές δραστηριότητες, επαγγελματικά προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, προγράμματα και δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχατε.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς όταν υποβάλετε αίτηση για ανάληψη μιας θέσης εργασίας αλλά ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από τρίτους, όπως από τους προηγούμενους εργοδότες σας. Περαιτέρω πληροφορίες θα συλλέγονται απευθείας από εσάς όταν συμπληρώνετε τα έντυπα στην έναρξη απασχόλησής σας, όπως για παράδειγμα ο αριθμός ταυτότητάς σας, τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού, η οικογενειακή σας κατάσταση, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν γνωστή αναπηρία και ανάγκες προσβασιμότητας στο χώρο εργασίας κτλ. 

Οι πληροφορίες σας σχετικά με την αίτησή σας για απασχόληση θα γνωστοποιούνται εσωτερικά  στα αρμόδια διοικητικά στελέχη του Οργανισμού για τους σκοπούς της διαδικασίας προσέλκυσης υποψήφιων εργαζομένων και πρόσληψης. Επιπλέον, εφόσον μας ζητηθεί, θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε δημόσιους φορείς ή άλλως για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους.

Εάν η αίτησή σας για την απασχόληση είναι ανεπιτυχής, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας στο αρχείο μας για χρονικό διάστημα 6 μηνών για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Στο τέλος αυτής της περιόδου, τα δεδομένα σας διαγράφονται ή καταστρέφονται οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Εάν η αίτησή σας για την απασχόληση είναι επιτυχής, τα προσωπικά δεδομένα θα μεταφερθούν στον προσωπικό σας φάκελο και θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας για τους νόμιμους σκοπούς σχετικά με την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού  που σχετίζονται με την απασχόληση και τις παροχές σας.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των Εθελοντών

Ο Οργανισμός συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα εθελοντών κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους προς τον Οργανισμό.  Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους εθελοντές περιλαμβάνουν: 

 • προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, ηλικία, φύλο,
 • πληροφορίες που αφορούν στην ιδιότητα και απασχόληση (π.χ. φοιτητής, εκπαιδευτικός κτλ.), το αντικείμενο σπουδών σας ή τυχόν προηγούμενη εθελοντική ενασχόλησή σας [●]

Οι ανωτέρω πληροφορίες θα αποτελέσουν ένα αρχείο των προσώπων που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εθελοντικές δράσεις του Οργανισμού και η επεξεργασία του θα γίνεται μόνο για τους σκοπούς οργάνωσης και πραγματοποίησης των εθελοντικών δράσεων του Οργανισμού και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού. 

Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εθελοντικές δράσεις του Οργανισμού, παρέχετε την συγκατάθεσή σας στον Οργανισμό ώστε να επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο πλαίσιο των δράσεών του που δηλώνετε ότι θέλετε να γίνετε εθελοντής (συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσής σας για μελλοντικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν με την συμβολή των εθελοντών). 

Ο Οργανισμός θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα ο εθελοντής επιθυμεί να συμμετέχει στις εθελοντικές δράσεις του Οργανισμού. Ο εθελοντής διατηρεί τη δυνατότητα να ασκήσει, για τα Προσωπικά Δεδομένα που τον αφορούν, τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα «Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα Δεδομένα σας».

Αποδέκτες των Δεδομένων σας 

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη που ενεργούν αντί και για λογαριασμό μας, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τον σκοπό/ούς για τους οποίους αρχικά συλλέχθηκαν ή ενδέχεται να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών, αξιολόγησης της χρησιμότητας της παρούσας ιστοσελίδας, του μάρκετινγκ, της διαχείρισης δεδομένων ή της τεχνικής υποστήριξης. Παραδείγματα αποδεκτών: συσχετιζόμενες εταιρείες του Οργανισμού παγκοσμίως, εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό του Οργανισμού καθώς και πρόσωπα που παρέχουν εθελοντική εργασία στον Οργανισμό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό καθήκον εχεμύθειας, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας, οι χορηγοί, οι προμηθευτές μας καθώς και κάθε τρίτος πάροχος υπηρεσιών στο πλαίσιο των καθηκόντων του. 

Τα ως άνω αναφερθέντα τρίτα μέρη έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά μαζί μας και έχουν αναλάβει υποχρέωση εχεμύθειας και σύννομης επεξεργασίας ώστε να επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, θα γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Ανεξάρτητες Αρχές εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα ή ανάγκη προς τούτο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγονται από εμάς, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους για λόγους marketing και διαφημίσεως.

Διαβίβαση δεδομένων στο εξωτερικό 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τον Οργανισμό επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σε χώρες εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσβάσιμα τόσο εντός του  Οργανισμού και των συσχετιζόμενων εταιρειών όσο και σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στον Οργανισμό και που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της ΕΕ. Σε αυτές τις χώρες ενδέχεται να μην ισχύει το ίδιο πλαίσιο προστασίας των δεδομένων με τη χώρα προέλευσης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Στην περίπτωση που μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτές τις τρίτες χώρες, εγγυόμαστε ότι θα προβούμε στη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Χρονικό διάστημα και τόπος διατήρησης των Δεδομένων σας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτησή σας και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική, κοινοτική και λοιπή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων. Μετά την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων, τα Δεδομένα σας διαγράφονται με ασφαλή τρόπο οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

Για την αποθήκευση και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας χρησιμοποιούνται διακομιστές (servers) οι οποίοι βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων χρησιμοποιούμε εφαρμογές τρίτων μερών από συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα firewall), οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργάζονται εκ μέρους μας.

Cookies

Περιοδικά, ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιούν «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (π.χ. σκληρό δίσκο, πρόγραμμα περιήγησης, κ.α.) όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο.  Τα cookies διευκολύνουν την περιήγησή σας στους διάφορους δικτυακούς τόπους, θυμούνται τις προτιμήσεις σας και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies αυτής της Ιστοσελίδας, μπορείτε να δείτε την σχετική πολιτική εδώ.

Ασφάλεια των Δεδομένων σας και υπερσυνδέσεις (Hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών 

Ο Οργανισμός, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό του, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί  μία σειρά τεχνολογιών που εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση). Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και σύμφωνα με κοινά αποδεκτά διεθνή πρότυπα.

Εντούτοις, ο Οργανισμός σας προτρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτα ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, δοθέντος ότι δεν είναι εγγυημένη η εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου.

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών που ενδέχεται να έχουν πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όρους χρήσης διαφορετικούς από αυτούς του Οργανισμού. Ο Οργανισμός δεν ελέγχει τους τρίτους ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους και αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για άλλους ιστότοπους. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πολιτικές ή την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από ιστότοπους που συνδέονται με ή από τον ιστότοπό μας, καθώς δεν ελέγχουμε τις πρακτικές απορρήτου αυτών. Σας συνιστούμε να ελέγξετε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των τρίτων ιστοτόπων πριν τους χρησιμοποιήσετε. 

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα Δεδομένα σας

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως π.χ. ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες κ.α.,
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, 
 • Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των Δεδομένων σας,
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας εκ μέρους μας,
 • Δικαίωμα εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας,
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό με βάση τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να μας στείλετε email στο: [email protected].

Θα σας παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες ή να προβούμε στις απαιτούμενες αλλαγές στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, θα σας απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερών για να σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας. Στη περίπτωση που το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Εάν δεν απαντήσουμε εγκαίρως στο αίτημά σας ή αν το αίτημά σας απορριφθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου ή/και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα | τηλ. +30 210 6475600 |email: [email protected]).

Η πολιτική μας για τα παιδιά

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα των παιδιών. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, παρά μόνο στο πλαίσιο δράσεων, που υλοποιούμε, στις οποίες συμμετέχουν ανήλικοι και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουμε τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα.

Δεν θα πρέπει να υποβάλλονται προσωπικά δεδομένα στον Οργανισμό μέσω της ιστοσελίδας από επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 ετών. Εάν παρατηρήσουμε ότι ένας χρήστης κάτω των 18 ετών έχει προσφέρει εθελοντικά τα  Προσωπικά του Δεδομένα ή ότι ένας χρήστης έχει προσφέρει εθελοντικά Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με έναν ανήλικο που έχει ταυτοποιηθεί ότι είναι κάτω των 18 ετών (π.χ. μέσω κάποιας φόρμας επικοινωνίας στον δικτυακού μας τόπο), χωρίς τη ρητή ή εγκεκριμένη συγκατάθεση του κηδεμόνα του, θα προχωρούμε αμέσως, με σχετική ειδοποίηση ή αίτημα, στη διαγραφή αυτών των  Δεδομένων. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που τυχόν προκύψουν από θέματα που αφορούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Περαιτέρω πληροφορίες 

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας γενικά, στείλτε μας email στο [email protected]. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά: (+30) 210 6775892 ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «SciCo» | Κηφισίας 210 | Χαλάνδρι | Αθήνα | 15231 | Τηλέφωνο:  | Email: [email protected]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19 Οκτωβρίου 2020