Ο Θοδωρής τα τελευταία χρόνια είχε την ευκαιρία να πάρει ποικίλα και αντισυμβατικά μονοπάτια στη ζωή του, πάντοτε επιδιώκοντας να βαδίζει σε δρόμους, όπου οι ευκαιρίες συναντούν τη γνώση. Τα σημαντικά ταξίδια για τον Θοδωρή είναι εκείνα που τον αλλάζουν σαν προσωπικότητα, τον φέρνουν κοντά σε ανθρώπους που έχουν πράγματα να τον διδάξουν και τον κάνουν να βλέπει τον κόσμο με διαφορετικό μάτι. 

Ακολουθεί μια συλλογή αναμνήσεων εκ των οποίων η καθεμιά έχει ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο.